Rita KernnLarsen

Rita Kernn-Larsen. Tangen-samlingen, Modernismens Pionerer, nordisk modernisme.