Tangen-samlingen har sikret seg dette flotte maleriet av Harald Giersing som var en av hovedfigurene innen den danske modernismen. «Siddende mandolinspillerske» er typisk for hans modne stil, hvor han ved røffe strøk og spontan penselføring gir inntrykk av at bildet er malt i en fei. Selv om Giersing er godt representert i alle viktige danske kunstmuseer, finnes det fra før kun ett maleri i norske museer – et selvportrett fra 1927 som er i Nasjonalgalleriets eie..Harald Giersing, Siddende mandolinspillerske, 1927, olje på lerret, 80 x 70 cm #kunstsilo #skmu #tangensamlingen #HaraldGiersing #danskmodernisme #sørlandetskunstmuseum #nyttinnkjøp