arendalsuka psyke filter
Gratis

Arendalsuka 2022: Psykt filter

Tidspunkt: Torsdag 18.august kl. 12:30
Sted: Torvscenen i Arendal
18. august30. september
kl. 12:3000:00
Under pandemien ble det en forverring i psykisk helse hos befolkningen, men mest av alt skjøt statistikken rundt spiseforstyrrelser i været. Dette er svært alvorlig.
Én av årsakene ser ut til å være at man har blitt så eksponert for retusjering og filter gjennom digitale flater, og ikke møtt virkelige mennesker hvor en ser hvor mangfoldige og imperfekte vi alle er.
Barn og unge lider på dette området, og det haster å rette tilstrekkelig søkelys på det. Ingen psykiske lidelser er så dødelige som spiseforstyrrelser, og dessuten tar det på generelt grunnlag svært lang tid å kurere. Forebygging må derfor være en helt klar prioritet.
Hos Villa Sult etablert av psykiater Finn Skårderud, har man fra begynnelsen hatt fokus på at forskning viser oss positive sammenhenger mellom kultur og helse.
Hvordan kan kunst og kultur bidra positivt til å endre syn på estetikk samt forebygge og hele psykisk uhelse?
Villa Sult sier blant annet at det kan bidra til:
– Gode opplevelser.
– Egen deltakelse gir mulighet til å uttrykke seg og skape.
– Kunsten viser oss det sårbare i oss alle.
– Kunsten kan avmystifisere lidelser.
– Grensene mellom det normale og unormale er ikke gitt.
(Villa sult)
Hva er det som skaper spiseforstyrrelser, hvor mange av oss er misfornøyde med eget utseende, hvordan kan et kunstmuseum som arena bidra til forebygging av psykisk uhelse?
Vi tar debatten for og med unge.

Deltagere:

Finn Skårderud, psykiater

Maria Abrahamsen, psykolog og influencer (Psykt deg)

Kenneth Lindberg, psykologspesialist DPS Strømme

Joacim Øien, tidligere pasient
Tidspunkt: Torsdag 18.august kl. 12:30
Sted: Torvscenen i Arendal