Gratis

Art Talk: Gunnar Danbolt om Kjell Nupen

19. september30. mai
kl. 19:3018:32

Vi har gleden av å invitere til art talk med kunsthistoriker Gunnar Danbolt. Denne kvelden gir han en presentasjon av Kjell Nupens kunstnerskap. 

Gunnar Danbolt (f.1940) er professor i kunsthistorie.
Danbolt har arbeidet mye med kunstteori og kunstpedagogikk, og er en aktiv formidler som har spredd kunnskap om kunst gjennom bøker, i forelesninger og gjennom ulike medier. Han er også kjent for sin medvirkning i NRK P2s radioprogram Kunstreisen sammen med Nina Skurtveit. Han har skrevet en rekke bøker, og mottok i 1999 Meltzers Høyskolefonds Forsknings- og Formidlingspris.
Danbolt ble i 2007 utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats som kunstformidler. Danbolt har også bidratt i boken «Kjell Nupen – Et portrett av Kjell Nupen».

 

Museet og museumskafeen Mean Bean holder åpent til kl. 22.