Artist Talk Marit Roland, SKMU Sørlandets Kunstmuseum
Gratis

Artist Talk med Marit Roland

26. september27. september
kl. 19:0005:45

Vi inviterer til artist talk med kunstneren Marit Roland, hvor hun gir oss et innblikk i eget kunstnerskap og hennes kunstprosjekter.

Marit Roland jobber stedsspesifikt i sine prosjekter, der nye dimensjoner ved papir som materiale kommer til syne. Som en forlengelse av hennes tidligere tradisjonelle tegnepraksis jobber hun med en serie arbeider kalt ”Paper Drawings”, der papiret i stedet for å utgjøre bakgrunnen for tegningen blir hovedaktøren. De prosessuelle installasjonene danner skulpturelle tegninger i rom og er en forskyvning av papirets rolle i et tegneunivers. Verkene har tredimensjonale former med skulpturelle trekk, men Roland fastholder at dette er tegning.
”Arbeidene er undringer, fordypninger og utfordringer av tegnebegrepet hvor de fysiske og materielle opplevelsene prioriteres fremfor et tydelig og konkret språk. Tematisk er jeg opptatt av det forgjengelige, foranderlige og tilstedeværelse”

Rolands installasjoner legger beslag på rommet de befinner seg i, og i sin tredimensjonale, skulpturelle og uforutsigbare form kan de sees på som kommentarer til tegning som medium. Samtidig blir de i sin prosessuelle og forgjengelige karakter også en refleksjon over øyeblikket, og kunsten og materialets verdisyklus.

Marit Roland (f.1981) har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim (NTNU), er oppvokst på Hægeland i Vennesla Kommune og bor og arbeider i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Haugesund Kunstforening (2018), Galleri BOA (2017), Møre og Romsdal Kunstsenter (2017), Kristiansand Kunsthall (2013), Tromsø Kunstforening (2013) og Museo D’Arte Contemporanea Villa Croce i Genova(2014), samt deltatt i en rekke gruppeutstillinger, blant dem Høstutstillingen (2014), Norsk Skulpturbiennale (2013) og Sørlandet Kunstmuseums jubileumsutstilling (2015). Vinteren 2018 venter separatutstilling ved Trondhjems Kunstforening og Akershus Kunstsenter. Ved siden av sin aktivitet som billedkunstner er hun aktiv som formidlingskurator og underviser ved blant annet Nasjonalmuseet og Universitetet i Agder.

https://maritroland.wordpress.com

Museet og museumskafeen Mean Bean holder åpent til kl. 22.