Gratis

ArtTalk: Frida Forsgren om Tangen-samlingen

Kunsthistoriker Frida Forsgren vil fortelle om verk fra 30-tallet i hennes femte foredrag om Tangensamlingen.

30. januar23. september
kl. 19:0009:39

I dette femte foredraget med verk fra Nicolai Tangens samling dykker Frida Forsgren ned i 30-tallet. Samlingen til Tangen er unik fordi den viser eksperimentelle og radikale kunstnere som skilte seg fra den rådende franske og nasjonale linjen. Matisse-elevene hadde nær sagt hegemoni i den norske kunstvirkeligheten på den tiden. Tangensamlingen bidrar med viktige nyanser i historien om norsk modernisme på 30-tallet: Charlotte Wankel utforsket det abstrakte maleriet. Og samtidig med fresco-brødrenes dekorasjoner på norske offentlige bygninger, eksperimenterte Bjarne Engebret med muralmaleri på staffeli. Og Reidar Aulie med sitt motto ”tegn tiden!” dreide tendensmaleriet i en mer psykologisk retning. Ikke minst bidrar Rolf Nesch med å dreie den norske kunsten i en langt mer progressiv retning. Foredraget viser at ”de harde trettiårene” rommer langt mer enn sitt nasjonale, provinsielle, og dystre rykte.