anna-eva bergman hartung-bergman fondation sorlandets kunstmuseum arttalk wenche volle nasjonalmuseet
Gratis

ArtTalk: Nasjonalmuseets Wenche Volle om Anna-Eva Bergman

Seniorkurator Wenche Volle fra Nasjonalmuseet kommer til Sørlandets Kunstmuseum og holder foredrag om Anna-Eva Bergman.

16. oktober
kl. 19:0020:00

Anna-Eva Bergmans (1909–1987) kunstnerskap er interessant fordi det befinner seg i krysningspunktet mellom den norske og den internasjonale kunstscenen, og fordi det befinner seg i krysningspunktet mellom det abstrakte og det forestillende. Frankrike blir hennes base fra 1952, samtidig som hun gjør det norske landskapet til sin inspirasjon og sitt motiv. Hun er en del av en internasjonal avantgarde, samtidig som hun holder kontakt med det norske kunstmiljøet og stiller ut i Norge. Foredraget vil sette søkelys på de ulike fasene i hennes kunstnerskap. Som del av dette er det interessant å se nærmere på hennes utdannelse, reiser, illustrasjoner, kunstteoretiske tekster, utstillinger og kontakt med ulike kunstmiljøer. Hos Bergman er liv og verk sammenvevet på en fascinerende måte.

Wenche Volle (f. 1966) er seniorkurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Hun arbeider med samtidskunst og eldre kunst. Hun er utdannet kunsthistoriker ved Universitet i Oslo. Hennes hovedfagsoppgaven omhandler kunstneren Leonard Rickhard (f. 1945) med tittelen «Melankoli og modell». I 2012 disputerte hun ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med doktorgradsavhandlingen «Munchs rom», om Edvard Munchs friser sett i lys av moderne romteorier.

Bergman er representert i Tangen-samlingen og vises i utstillingen 11 nordiske.