Bokpresentasjon: Kunst og konflikt

Bokpresentasjon: Kunst og konflikt
I samarbeid med fakultetet for Kunstfag ved UiA inviterer vi til presentasjon av boken Kunst og konflikt. I boka utforsker en rekke ulike forfattere forholdet mellom kunst – visuell kunst, musikk og teater – og konflikter av ulik art, både åpenbare konflikter, deriblant væpnede konflikter og krig, og mer skjulte eller neglisjerte konflikter.
 
Hva skjer med kunstneriske prosesser, verk og institusjoner i konfliktfylte politiske kontekster? Hvordan kan estetiske erfaringer og de ulike kunstarter bidra til å forstå og håndtere konflikter i vår hyperkomplekse verden i dag? Når blir kunsten selv gjenstand for konflikt? Og hvilken betydning har konflikter i kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser?
 
Konflikter kan eskalere og føre til vold og destruksjon – samtidig kan det være feil, og til og med farlig, å unngå eller fortrenge konflikt. Kunst kan skildre og fortolke konflikter eller gjøre et forsøk på å gripe inn i, bearbeide eller transformere konflikter. Den kan også provosere og skape motstand, og kan komme i skuddlinjen – i bokstavelig eller overført forstand. Antologien adresserer ambivalensen i selve konfliktbegrepet, og tematiserer «kunst og konflikt» gjennom kunsten som «linse» og optikk på samfunnet.
 
Forfatterne kommer fra ulike kunstfag og forsker på kunst, gjennom kunst og i kunsten. De er kunstnere, kunstpedagoger og forskere og anvender en kontekstuell forståelse av kunst.
 
Jeppe Kristensen, Anne-Mette Liene og Solveig Korum er tre av bidragsyterne til denne boka og vil denne kvelden presentere sine prosjekter og artikler.
 
Fri entré.
 
Velkommen!

Kjøp billetter

Bokpresentasjon: Kunst og konflikt

1. Velg dato

2. Velg billetter

Arrangement
Arrangement - for medlemmer
Gyldig medlemsbevis må fremvises

Kommende arrangementer

Se alle kommende arrangementer