Foredrag ArtTalk med Tore Kirkholt på Sørlandets Kunstmuseum om abstrakt kunst.
60 kr160kr

Avlyst! Seniorforedrag 2.april: Tore Kirksholt om abstrakt kunst

Velkommen til dagtidsforedrag, et av våre tilbud for seniorer og andre med anledning på dagtid.

02. april26. august
kl. 12:0013:00

Foredraget vil ta for seg den nonfigurative bølgen i Nordisk kunst rundt midten av det 20. århundret, og hvordan den kunne forstås som en ny form for realisme. Kunstnere i hele Norden er i etterkrigstida opptatt av å etablere et nytt formspråk for kunsten, som kunne bringe den i pakt med sin egen tid. Dette gjør seg utslag i to ulike retninger: den abstrakte kunsten, som utgår fra et synsinntrykk, og den konkrete kunsten, som ikke har naturformer som utgangspunkt, men bygger på geometriske former. Foredraget vil ta for seg begge retningene, og diskutere deres respektive estetiske forståelser. Her vil en møte kunstnere som den danske Richard Mortensen, den svenske Lennart Rodhe, og norske kunstnere som Gunnar S. Gundersen, Jakob Weidemann, Inger Sitter og Odd Tandberg, for å nevne noen.

Tore Kirkholt (f. 1968). Ph.d i kunsthistorie fra NTNU, 2010. Førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. Har publisert fleire tekster om norsk abstrakt maleri og kritikken av det; eks. «Kritikken av overflaten: norske kunstkritikeres møte med det non-figurative maleriet, i Kunst og Kultur nr. 4, 2002 og «Det abstrakte maleriet som tidsbilde: kritiske perspektiver på etterkrigstidas nonfigurasjon», i NN-A NN-A NN-A (Astrup Fearnley, 2015). Kirkholt har tidligere vært konservator ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø.