En By For Alle – program for uken på SKMU

Kristiansand kommune har som mål å være en foregangskommune når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold. Sørlandets Kunstmuseum deltar i kommuneprosjektet "En By For Alle" og ønsker velkommen med gratis inngang og spennende arrangementer.
En By For Alle – program for uken på SKMU

«En By For Alle» er en aktivitetsuke i uke 6 med arrangementer og tiltak som setter ekstra fokus på nettopp likestilling, inkludering og mangfold i byen.

Fra og med mandag 3.februar til søndag 9.februar er det gratis inngang for alle på museet. Unntaket er onsdag kveld, da trenger man billett.

Også familieverkstedet i helgen 8. og 9. februar blir gratis!

Program for uken:

Tirsdag 4. februar  fra kl. 17. 00 til kl. 19.00 :

Panelsamtale: « Folket til kunsten. Kunsten til folket: Hvordan å skape en inkluderende kulturinstitusjon»

Deltakere: Marit Grimsrud  leder av Bevegelsesbegeistring, Sigrun Arnardottir Daglig leder i NORGES BLINDEFORBUND VEST-AGDER, Silje Eikemo Sande prosjektleder for «inkluderende kulturliv i Norden». Videre har vi invitert vår museumsdirektør, Reidar Fuglestad til å holde et innlegg om museene som en inkluderende arena. Samtalen ledes av Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i kristiansandregionen.

Onsdag 5. februar kl. 17.00 til kl. 19.00 :

Speed friending-aften

Velkommen til en sosial aften i museumsfoajeen. Speed friending er en sosial arena, hvor vi senker terskelen for at fremmede mennesker blir kjent med hverandre.

Torsdag 6. februar kl. 12 :

Gratis omvisning

Bli med vår formidler inn  i utstillingen «Before the horizon», som utforsker hvordan horisonten både utvider og begrenser våre perspektiver på det å være menneske.  Les mer om utstillingen.

Kommende arrangementer

Se alle kommende arrangementer