160 kr160kr

AVLYST! Foredrag: Mari Jonassen om norske kvinner i krig

Velkommen til tankevekkende foredrag på onsdagskvelden!

02. juni
kl. 19:0019:45

Vi inviterer til foredrag om norske kvinner i krig (1939-1945), med historiker og forfatter Mari Jonassen.

Under andre verdenskrig bidro Norges kvinner i alle deler av motstandskampen. Mange satte liv og helse på spill ved å engasjere seg i etterretning, flyktningtrafikk eller illegal presse, mens andre tok aktivt del i sabotasje og militær motstandsvirksomhet. Likevel er deres innsats som regel blitt feid under teppet. Dessuten har kvinnene selv ofte kviet seg for å stå fram med sine opplevelser.

Norges kvinner i krig fyller ut en stor, hvit flekk i okkupasjonshistorien. Mari Jonassen peker ikke bare på forsømmelsene som har preget tidligere fremstillinger. Hun får et nytt og langt mer sammensatt bilde til å tre fram, basert på hundrevis av intervjuer som til nå har ligget ubenyttet i arkivene på Norges Hjemmefrontmuseum. Boka byr på en mengde ukjente historier fra hele landet og er forsynt med et omfattende navneregister (hentet fra Tanum.no).

Mari Jonassen (f. 1966) er historiker og forfatter. Hun har skrevet biografier og flere bøker om andre verdenskrig. I fire år har hun jobbet med et større verk om norske kvinner i motstand under andre verdenskrig. Norske kvinner i krig 1939-1945 kom ut på Aschehoug forlag i begynnelsen av november 2020. Det er med utgangspunkt i den hun vil fortelle om kvinnene som gikk inn i motstandskampen i både Norge og på utefronten.

Velkommen!

Sørlandets Kunstmuseum forholder seg til regjeringens smittevernstiltak og ønsker å tilrettelegge for en trygg opplevelse hos oss. Vi opprettholder 1-meters regelen og det er påbudt med munnbind på alle våre arrangementer. Vi har munnbind tilgjengelig i skranken. Føler du deg syk, anbefaler vi at du holder deg hjemme. Vi viser til Folkehelseinstituttets hjemmesider fhi.no for nærmere opplysninger om tiltakene.