60 kr160kr

Utsolgt! Foredrag: Nonfigurativ kunst med kunsthistoriker Tore Kirkholt

09. september
kl. 19:0020:00

Ønsker du å få en dypere innføring i nonfigurativ kunst – og lære mer om hvilke tanker og perspektiver som var formende for de store etterkrigsmodernistene som Gunnar S. Gundersen?

I etterkrigstida var kunstnerne opptatt av å etablere et nytt formspråk for kunsten, et formspråk som kunne bringe den i pakt med sin egen tid. Dette gjør seg utslag i to ulike retninger: den abstrakte kunsten, som utgår fra et synsinntrykk og naturens former, og den konkrete kunsten, som tar utgangspunkt i geometriske former. Foredraget vil ta for seg begge retningene, og diskutere deres respektive estetiske forståelser.

Foredragsholder Tore Kirkholt vil også vise hvordan kunstnere som Gunnar S. Gundersen, Odd Tandberg, Jakob Weidemann og Inger Sitter utvikler sine non-figurative eller abstrakte bilder. I tillegg vil han ta oss gjennom det nonfigurative uttrykket hos danske og svenske kunstnere, og se hvordan den nonfigurative kunsten ble tatt i bruk i utsmykning av offentlige bygg.

Velkommen til en spennende kveld. Museet og Hopeful Kunstkafé holder åpent til kl. 22.

Grunnet smittevernhensyn er det begrenset med sitteplasser.