Gratis

Forfattersamtale: Norsk Forfattersentrum Sørlandet

Vi ønsker velkommen til forfattersamtale i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Sørlandet.

27. november
kl. 19:0020:00

Det blir en samtale mellom Line Baugstø og Kjersti Ericsson om kunst og identitet og det å finne sin stemme gjennom kunst/skriving.

Line Baugstø er fra Kristiansand og aktuell med «Egne rom», siste bok i trilogien om Sigrid. Sommeren 1985 opplever Sigrid at hun endelig har fått større frihet. Den pleietrengende faren har fått sykehjemsplass, og barna lever sitt liv i hovedstaden. Men da Sigrid begynner å rydde ut av barndomshjemmet, oppdager hun at det nesten ikke finnes spor etter kvinnene i familien.

I de to foregående romanene om Sigrid utforsket Line Baugstø kvinners livsvilkår på seksti-og syttitallet. Bakteppet for Egne rom er åttitallet og den nyliberalistiske vendingen. Det er den individuelle friheten som gjelder, men Sigrid kan ikke løpe fra ansvaret for de andre. Romanene om Sigrid dreier rundt pliktfølelse og frihetstrang, fravær og tilstedeværelse, og hvordan relasjonene i en familie stadig er i forandring.

Kjersti Ericsson er aktuell med «Hun, han og kvinnekampen». Hun finner et bilde av mannen sin som ung, fra tida før de ble et par. Ansiktet hans er åpent mot framtida, det bærer ennå ingen spor av samlivet med henne. Men når hun kaster seg ut i bevegelsen for full kvinnefrigjøring, preger det også hans liv. I søsterskap med andre unge kvinner går hun i spissen for en stor forandring. Når tusenårs urett mot kvinner skal gjøres opp, blir også parforhold og familie til kampsoner. I kampen mot patriarkatet finnes ingen fredete områder, heller ikke kjærligheten.

Elskende, motstandere, medspillere – hvem blir hun og han for hverandre når de virvles med i den store forandringen? Og hva tenker hun i ettertid om hvordan dette eneste livet ble, for henne, for ham?

Museet og KunstCaféen holder åpent til kl. 22.

Velkommen!