Brynjulf Rosenberg

Brynjulv Rosenberg, tidligere førstelektor på institutt for visuelle og sceniske fag