Gratis

Kurs: Innføring i kunsthistorie del 1

Vår kurator leder deg gjennom et tredelt kurs i moderne kunsthistorie.

24. januar06. juni
kl. 12:0009:55

Gjennom tre kurs og tre ulike innfallsvinkler gir Karl Olav Segrov Mortensen en innføring i den moderne kunstens historie fra ca. 1850 og opp mot våre dager.

Kunsten og virkeligheten
Kunstnere og kunsten har opp i gjennom hele denne perioden forholdt seg til og tolket virkeligheten rundt oss. Samtidig har kunstneres fascinasjon over, og bruk av omgivelsene våre, stadig flyttet på grensene for hva vi kan forstå som kunst.

Karl Olav Segrov Mortensen er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Bergen, og har jobbet som formidlingsleder og kurator ved Sørlandets Kunstmuseum siden 2006. Selv blir han spesielt glad når han får utfordringen med å gjøre det mange oppfatter som «vanskelig» kunst, litt mer tilgjengelig og forståelig.

Kurset er en del av museets program for seniorer, men passer for alle som har anledning på dagtid.