Gratis

Kurs: Innføring i moderne kunsthistorie del 3

Vår kurator leder deg gjennom et tredelt kurs i moderne kunsthistorie.

21. mars27. september
kl. 12:0005:42

Gjennom tre kurs og tre ulike innfallsvinkler gir Karl Olav Segrov Mortensen en innføring i den moderne kunstens historie fra ca. 1850 og opp mot våre dager.

I denne gjennomgangen skal vi snakke om noe av det som kanskje er vanskeligst å forstå med kunst, nemlig det som har med ånd å gjøre. Vi skal se på koblinger mellom kunst og sjelslivet, og tanker om universelle konsepter.

Vi starter enda et skritt lenger bak i historien for å plukke med oss noen ideer om Geniet og det sublime fra Romantikken.

Karl Olav Segrov Mortensen er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Bergen, og har jobbet som formidlingsleder og kurator ved Sørlandets Kunstmuseum siden 2006. Selv blir han spesielt glad når han får utfordringen med å gjøre det mange oppfatter som «vanskelig» kunst, litt mer tilgjengelig og forståelig.

Kurset er en del av museets program for seniorer, men passer for alle som har anledning på dagtid.

P.S Man trenger ikke å ha deltatt på del 1 og 2 for å delta.