Belonging. Tiina Itkonen, Sermeriut, 2007-12, Courtesy of AKO Kunststiftelse
Gratis

Kveldsomvisning i Belonging

Ta kvelden fri og bli med på en omvisning i utstillingen Belonging. Temaer som identitet og tilhørighet tas opp i denne utstillingen, som viser fotografier fra Tangen-samlingen.

29. mai02. juni
kl. 19:0019:25

Fotoutstillingen Belonging ønsker å løfte frem noen av de sentrale nordiske fotografene som er representert i Tangen-samlingen. Tematikken er satt til identitet og tilhørighet, derav tittelen Belonging. Fotografene i utstillingen nærmer seg disse temaene ut fra ulike innfallsvinkler. Hva er med på å definere hvem vi er, og hva er det som gjør at vi føler oss hjemme?

AKO Kunststiftelse har fotografi som et sentralt satsingsfelt, og Tangen-samlingen inneholder verk av anerkjente fotografer fra alle de nordiske landene. Arbeidene i samlingen strekker seg også helt frem til vår egen tid. Dette er gjenspeilet i utstillingen, som inneholder verk av fotografer fra flere ulike generasjoner, fra både Norge, Sverige og Finland.