modernismens mestere henri matisse renate rivedal kunsthistoriker sørlandets kunstmuseum foredrag
60 kr160kr

Modernismens mestere: Henri Matisse

Fra 2020 introduserer vi et nytt foredragskonsept kalt Modernismens mestere. I denne serien trekker vi frem sentrale kunstnere fra modernismen, presentert av ulike foredragsholdere.

05. februar
kl. 19:0020:00

Første mester ut i rekken er Henri Matisse, presentert av kunsthistoriker Renate Rivedal.

Om Henri Matisse:

Henri Matisse (1869-1954), fransk malar, bilethoggar og grafikar, vert sett på som den aller fremste koloristen på 1900-talet, og vert framleis rekna som ein av dei aller største blant dei tidlige modernistane. Han arbeida i varierte uttrykksformar og med ulike materiale. Han vart kjend som den franske fauvismen sin leiar, og hadde ein vesentleg innflytelse for den europeiske modernismen sin abstraherande utvikling i dei fyrste tiåra av 1900-talet. Matisse henta inspirasjon i frå asiatiske og afrikanske kunstverk og tradisjonar.

Etter 2. verdskrig vart Matisse for sjuk til å male og han kunne difor ikkje stå ved staffeliet og male. Han begynte då på sine klippe-klistre-bilete, som han er blitt så kjend for, som besto av farga papir, som han klipte og komponerte til bilete. Med sine vibrerande fargar, fridom i form og linje, med sitt lys, sine mønstre, blomar og menneskekroppen, er han framleis ein inspirasjon i da

Om Renate Rivedal:

Renate Rivedal er kunstformidlar og jobbar som kulturkonsulent ved Enhet for kulturformidling og deltakelse. Ho har master i kunsthistorie og lang erfaring som formidlar ved ulike kunstinstitusjonar.