Vilhelm Krag

Foredrag med Oddbjørn Johannessen om Vilhelm Krag