Gratis

Kveldsomvisning: Cindy Sherman

Vår omviser tar deg med i Shermans berikende fotoutstilling.

15. mai10. juni
kl. 13:0009:20

Cindy Sherman (1954) er kjent for å bruke seg selv som modell, men det er ikke egen person hun presenterer. Den amerikanske fotografen lar egen identitet gå i oppløsning og fremstiller nye skikkelser i iscenesatte omgivelser. I bildene spiller hun ulike roller, og hun etablerer på denne måten et stort antall ulike og gåtefulle tablåer og karakterer. 

Sherman er en av vår tids mest markante og innflytelsesrike kunstnere på sitt felt i samtidskunsten. Gjennom hele sin karriere, som strekker seg fra midten av 70-tallet og til i dag, har hun utforsket hvordan identitet skapes og presenteres, basert på den uendelige strømmen av bilder som preger vår egen samtid. Hun har hentet materiale og inspirasjon både fra populærkulturen, som filmer, TV, magasiner, internett – og kunsthistorien.

Det serveres forfriskninger underveis.