Omvisning Kunstnermøte Frank Brunner Else
60 kr160kr

Utsolgt! Omvisning: Kunstnermøte med Frank Brunner

21. oktober
kl. 19:0020:00

Velkommen til en en unik omvising med kunstner Frank Brunner og kurator Else-Brit Kroneberg i utstillingen Kunstnermøte. 

Utstillingen viser 9 spennende kunstnere med tilhørighet i Agder som har gjort et dypdykk i Tangen-samlingen, og har fått hvert sitt rom i utstillingen til å møte den gjennom egne verk.

Denne kvelden tar vi for oss Frank Brunners bidrag til utstillingen.

Frank Brunner jobber med maleri og grafikk. Hans arbeider tar for seg mellommenneskelige forhold og stemninger, skildringer av miljøer og møter mellom mennesker og omgivelser. Under utdannelsen i Norge og Russland var utgangspunktet det klassisk figurative og menneskefiguren, men etter hvert ble fremstilling av natur og omgivelser viktigere. I dag er begge disse elementene til stede i arbeidene hans. Brunner arbeider med serier der han utforsker ulike motiver, eller tema, over tid.

Til Kunstnermøte har Brunner valgt arbeider av tre kunstnere fra Tangen-samlingen. Han trekker frem den svenske maleren Ola Billgren som en suveren utøver innen sitt felt, og en som har betydd mye for hans eget kunstnerskap. Cecilia Edefalk representerer en annen mulighet for fortolkning innenfor maleriet, som også finner samklang med Brunners verk. Pentti Sammallhati er et forholdsvis nytt bekjentskap, men hans uttrykk minner Brunner om den finske kortfilmen Reisen han så som ung. En film som gjorde sterkt inntrykk på ham. Filmens skildring av noe grunnleggende eksistensielt finner han igjen i Sammallahtis fotografier.

Hele museet og Hopeful Kunstkafé holder åpent til kl. 22.