skmu og brynjulv rosenberg

Brynjulv orsenberg holder foredrag på Sørlandets Kunstmuseum om kunsthåndverk og design - bruk og materialer. Tilbudet er en del av SKMU Senior men passer for alle med anledning på dagtid.

Brynjulv orsenberg holder foredrag på Sørlandets Kunstmuseum om kunsthåndverk og design – bruk og materialer. Tilbudet er en del av SKMU Senior men passer for alle med anledning på dagtid.