Nabovarsel for Kanalbyen
Kunstsilo 01.10.2019

Nabovarsel for Kanalbyen

Vedlagt ligger presentasjon som ble presentert til naboer til Kunstsilo. Presentasjon om Kunstsilo Informasjon til beboere i Kanalbyen…