Kunstsilo igangsettes
Kunstsilo Nyheter Presse 21.06.2019

Kunstsilo igangsettes

Styret ved Sørlandets Kunstmuseum har foretatt en gjennomgang av saksdokumentasjonen knyttet til Kunstsiloprosjektet og har drøftet risikoelementene knyttet til prosjektet.