Nabovarsel for Kanalbyen
Kunstsilo 01.10.2019

Nabovarsel for Kanalbyen

Vedlagt ligger presentasjon som ble presentert til naboer til Kunstsilo. Presentasjon om Kunstsilo Informasjon til beboere i Kanalbyen…

Kunstsilo igangsettes
Kunstsilo Nyheter Presse 21.06.2019

Kunstsilo igangsettes

Styret ved Sørlandets Kunstmuseum har foretatt en gjennomgang av saksdokumentasjonen knyttet til Kunstsiloprosjektet og har drøftet risikoelementene knyttet til prosjektet.