Asger Oluf Jorn. Utsnitt av Tolitikuja 1945 Oil on canvas

Asger Oluf Jorn. Utsnitt av Tolitikuja 1945 Oil on canvas

Asger Oluf Jorn. Utsnitt av Tolitikuja 1945 Oil on canvas