Fremdrift

Følg byggeprosessen live!
Scroll ned for å lese mer.

Følg byggingen av Kunstsilo via webcam - livestreaming

Siloen i Kristiansand, som for lengst er tømt for korn og tatt ut av tjeneste, ble reist av Christiansands Møller på midten av 1930-tallet.

Siloen er tegnet av arkitektene Arne Korsmo og Sverre Aasland, som regnes som funksjonalismens fremste fanebærere i Norge i mellomkrigstiden. Siloen fikk den prestisjetunge Houens Fonds Pris for god arkitektur i 1939.

Med sin sentrale plassering på det som i dag kalles Silokaia, er siloen blitt et landemerke med arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. I 2006 vedtok Kristiansand bystyre at siloen er bevaringsverdig.

En åpen arkitektkonkurranse er gjennomført for å sikre at det gamle bygget får en funksjonell og attraktiv utforming som kunstmuseum. Blant 101 arkitektfirmaer fra 17 nasjoner vant Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural studio.

Juryen fremhevet arkitektenes elegante balansegang mellom byggets opprinnelige utseende og dets iboende skulpturelle og romlige muligheter. En innholdsrik plaza med kafeer og butikk forsterker sammenhengen med det tilstøtende kulturhuset Kilden, kulturskolen og den nye bydelen, Kanalbyen.

Her er noen av de viktigste milepælene i Kunstsilos historie

2015: Ideen om Kunstsilo oppstår etter at Nicolai Tangen bestemmer seg for å gi bort kunstsamlingen sin til AKO Kunststiftelse, som igjen vil gi Sørlandets kunstmuseum evigvarende disposisjonsrett over samlingen. En nedlagt kornsilo i Kristiansand pekes på som mulig lokale for et nytt kunstmuseum. Siloen ble allerede i 2006 vedtatt bevaringsverdig og omregulert til kulturformål av et klart flertall i bystyret.

2016: AKO Kunststiftelse og SKMU inngår en avtale som gir SKMU evigvarende disposisjonsrett av Tangen-samlingen. Kristiansand bystyre setter av 50 millioner kroner til fremtidig kunstmuseum i silobygningen (42-10 stemmer).

2017: En internasjonal arkitektkonkurranse samler bidrag fra 101 arkitektfirmaer i 17 land. Konkurransen skal sikre at det gamle bygget får en funksjonell og attraktiv utforming som kunstmuseum. Vinneren blir Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural studio.

2018: Finansieringen av Kunstsilo faller på plass når Regjeringen ved Kulturdepartementet, Cultiva (enstemmig), Kristiansand kommune (vedtatt allerede i 2016), Vest-Agder fylkeskommune (21-14 stemmer) og Aust-Agder fylkeskommune (24-11 stemmer) vedtar å bidra med nødvendige midlene. AKO Kunststiftelse og Sparebanken Sør bidrar med betydelige gaver. Kruse Smith tildeles kontrakten på byggearbeidene. Regjeringen ga i budsjettforslaget for 2019 tilsagn på tilsammen 175 millionar kroner i investeringstilskudd.

2019: Kunstsiloprosjektet ble fullfinansiert sommeren 2019. I Juni vedtok Cultiva et tilskudd på 100 millioner kroner. Vest-Agder Fylkesting (19-15) og Aust-Agder Fylkesting (19-15) vedtok å øke årlige driftstilskudd til 7,4 millioner i 2022. Kristiansand bystyre vedtok med stort flertall (42-10) å øke det årlige driftstilskuddet til Kunstsiloen fra 4 til 8,5 millioner kroner.

Arbeidene på kunstsiloen startet i september. Byggingens første fase er rive- og rehabiliteringsfasen, som antas ferdigstilt rundt midten av 2020.

2022: Kunstsilo åpner høsten 2022 dersom alt går som planlagt.