Gjerdeløa flytter inn i den nye Kunstsiloen i Kristiansand

Gjerdeløa flytter inn i den nye Kunstsiloen i Kristiansand
Direktør ved SKMU Reidar Fuglestad, kunstner Marianne Heske og kurator Else-Brit Kroneberg. Foto: Bo Mathisen.

Gjerdeløa, Marianne Heskes unike konseptuelle kunstverk, blir en del av Tangen-samlingen og får fast tilholdssted i Kunstsiloen i Kristiansand. Verket er med det sikret en fast bopel i Norge – og vil bli en hovedattraksjon i den nye Kunstsiloen når den står klar i 2021.

Last ned pressemelding og høyoppløselige bilder

 

– Gledelig at Prosjekt Gjerdeløa får bli i Norge, sier Heske
Prosjekt Gjerdeløa, et av Norges viktigste kunstverk, ble kjøpt inn til Tangen-samlingen i samråd med den kunstfaglige staben ved Sørlandets Kunstmuseum (SKMU, som i fremtiden blir hetende Kunstsilo). Tangen-samlingen består allerede av 21 verk av Heske. Prosjekt Gjerdeløa, som inkluderer den originale løa og et omfattende utvalg av bakgrunnsmateriale, utfyller og styrker denne samlingen på en viktig og god måte.

– Det gleder meg at Prosjekt Gjerdeløa får bli i Norge. Vi snakker om et verk som ble påbegynt for 400 år siden og som har blitt transformert til prosess- og konseptkunst. Kunstsiloen i Kristiansand har potensiale i seg til å bli det hotteste kunstmuseet i landet, og det er interessant å kunne bidra til dette, sier kunstner Marianne Heske.

Gjerdeløa er nylig pakket ned for frakt til Århus, der Aros Kunstmuseum skal stille ut verket. Gjerdeløa vil så returnere til Norge i god tid før åpningen av Kunstsiloen, som er planlagt i slutten av 2021.

– Jeg har vært en beundrer av Marianne Heske lenge. Hun er visjonær og toneangivende – og en av våre viktigste kunstnere. Jeg har samlet hennes kunst i årevis, og det å få muligheten til å kjøpe inn Gjerdeløa til Kunstsilo i Kristiansand er fantastisk. Prosjekt Gjerdeløa vil for alvor sette det nye museet på kartet, i Norge og internasjonalt, sier kunstsamler Nicolai Tangen, som ble enig med Marianne Heske om kjøpet forrige uke.

Offentlig-privat samarbeid gir store muligheter
– Samlingen som er donert til Kunstsiloen er allerede unik, men med dette verket får vi enda mer å spille på. Ambisjonen er at Kunstsilo skal bli et museum av nasjonal betydning. Vi forvalter en unik samling av nordisk modernistisk kunst og skal skape et helt nytt tyngdepunkt i kunst-Norge, sier Reidar Fuglestad, direktør ved SKMU/Kunstsilo.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2019 å bevilge 175 millioner kroner til byggingen av Kunstsilo. Dette er en viktig bekreftelse på at det nye museet på Silokaia vil bli realisert, og var derfor en avgjørende faktor for at Tangen-samlingen, gjennom AKO Kunstiftelse, til slutt gjennomførte kjøpet av Gjerdeløa.

– Det er en realitet at offentlige kunstinstitusjoner har begrensede midler til å kjøpe inn kunst og derfor altfor ofte må ta knallharde og vanskelige prioriteringer. Da er det veldig bra at private midler kan sikre at viktige verk blir i landet, og at dette kan skje i godt samspill med det offentlige, sier Nicolai Tangen.

Han bygget opp samlingen som i dag teller 2700 verker av modernistisk, nordisk kunst, og utvider stadig samlingen. Tangen-samlingen eies formelt av AKO Kunststiftelse, og er stilt til evig disposisjonsrett for Kunstsiloen i fødebyen, Kristiansand.

Ønsker nasjonale og internasjonale samarbeid
Kunstsilo vil fremover gå i dialog med andre museer som også besitter verker av Marianne Heske, for å la Gjerdeløa danne utgangspunkt for spennende samarbeidsprosjekter i Kristiansand, og i andre deler av landet.

– Vi er enige med Heske i at dette verket er for viktig til å ende utenfor landets grenser. Vi ser på dette som en viktig forvaltningsoppgave av vår felles kulturarv, og vil selvsagt bidra til at dette verket skal få glede generasjoner av kunstentusiaster i hele landet, sier Reidar Fuglestad.

 

Fakta

Om Gjerdeløa:
 • En 400 år gammel laftet høyløe med opprinnelse fra stupbratte fjellsider i Tafjord i Sunnmøre, Marianne Heskes barndomssted.
 • Gjerdeløa regnes som et ikonisk verk fra nyere tid. Det konseptuelle kunstverket har fått betydelig oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.
 • Verket ble for alvor kjent i 1980, da Heske demonterte løa for å frakte den i en Citroën varebil til Pompidou-senteret i Paris.
 • Verket består av den opprinnelige løa, samt et 1:1 avtrykk av løa i harpiks og en omfattende samling av bakgrunnsmateriell som dokumenterer hele prosjektet.
Om Kunstsilo:
 • Kunstsilo er det nye museet under utvikling på Silokaia i Kristiansand. Museet ble besluttet bygget som følge av at kunstsamler Nicolai Tangen donerte hele sin kunstsamling av modernistisk nordisk kunst til SKMU i 2015. Samlingen er unik av sitt slag. Den teller i dag 2700 verk, og utvides stadig.
 • Kunstsilo skal være et museum av nasjonal betydning og et museum som er internasjonalt synlig.
 • Kjernen i Kunstsilo skal være samlingene til Sørlandets Kunstmuseum og Tangen-samlingen som ble donert av Nicolai Tangen i 2015.
 • Øvrig finansiering skjer gjennom et spleiselag mellom Kristiansand Kommune, Cultivastiftelsen, Vest-Agder- og Aust-Agder Fylkeskommune, AKO Kunststiftelse, Sparebanken Sør og andre private partnere.
 • Investeringen i Kunstsilo er 530 MNOK ekskl. mva. Kunstsilo planlegges ferdigstilt i slutten av 2021.
Om AKO Kunststiftelse:
 • AKO Kunststiftelse har som formål å stå som eier for all kunsten som Kunstsilo har fått evig disposisjonsrett over.
 • AKO Kunststiftelse står som den formelle eieren av Tangen-samlingen. Det er Kunstsilo som bestemmer hvordan samlingen skal vises frem og hva i samlingen som skal lånes ut eller brukes i samarbeid med verk fra andre kunstinstitusjoner.