Bilde18

Illustrasjon av Kunstsilo på Odderøya i Kristiansand: Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida/ BAX. Sørlandets Kunstmuseum har fått disposisjonsrett over Tangen-samlingen og planlegger å flytte inn i Kunstsilo i 2021.

Illustrasjonen viser kaien ved Kunstsilo på Odderøya. Sørlandets Kunstmuseum har fått disposisjonsrett over Tangen-samlingen og planlegger å flytte inn i Kunstsilo i 2021.