Styret i Sørlandets Kunstmuseum

21.06.2019 Styret og ledelsen ved Sørlandets Kunstmuseum vedtok i dag å igangsette byggingen av Kunstsilo. På bildet fra venstre: Nicolai Tangen, Arvid Grundekjøn, Inger Skeie Hansen, Else Brit Kroneberg (vara for Adriana Ruiz), Stein Olav Henrichsen, Stina Skeie, Heidi Sørvig, Kenneth Hansen (Økonomisjef v/SKMU) og Reidar Fuglestad (adm.dir. v/SKMU). Bård Nylund var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Kjell Inge Søreide/SKMU

21.06.2019 Styret og ledelsen ved Sørlandets Kunstmuseum vedtok i dag å igangsette byggingen av Kunstsilo. På bildet fra venstre: Nicolai Tangen, Arvid Grundekjøn, Inger Skeie Hansen, Else Brit Kroneberg (vara for Adriana Ruiz), Stein Olav Henrichsen, Stina Skeie, Heidi Sørvig, Kenneth Hansen (Økonomisjef v/SKMU) og Reidar Fuglestad (adm.dir. v/SKMU). Bård Nylund var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Kjell Inge Søreide/Sørlandets Kunstmuseum.