Kunsten

Kunstsilo har tre kunstsamlinger: Den eksisterende samlingen til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), den nye Tangen-samlingen og samlingen fra Christianssand Billedgalleri.

Kristiansanderen Nicolai Tangen har lenge hatt en lidenskapelig interesse for kunst, og spesielt for norsk og nordisk modernistisk kunst. Tangen har i dag en av verdens største samlinger av nordisk, modernistisk kunst fra perioden 1920-1990.

Per mars 2019 består samlingen av rundt 2700 verk. Nye verk legges stadig til.

Tangen-samlingen inneholder et representativt utvalg hovedverk av de viktigste og mest toneangivende nordiske kunstnerne fra perioden. Blant kunstnerne representert i samlingen er Jakob Weidemann, Aase Texmon Rygh, COBRA-kunstneren Asger Jorn, billedhoggeren Sonja Ferlov Mancoba og svenske Olle Bærtling.

Aase Texmon Rygh. «Møbius rund» (1989-1992).

Aase Texmon Rygh. «Møbius rund» (1989-1992).

Jakob Weidemann. "Skogbunn III", 1961

Jakob Weidemann. «Skogbunn III», 1961

Tangen har gitt bort kunstsamlingen sin til AKO Kunststiftelse, en norsk stiftelse som reguleres av Stiftelsesloven og oversees av Stiftelsestilsynet. AKO Kunststiftelses formål er å fremme allmennhetens tilgang til nordisk bildende kunst, med hovedfokus på nordisk billedkunst etter 1900.

Per Kleiva. "Den amerikanske angsten", 1971.

Per Kleiva. «Den amerikanske angsten», 1971.

Asger O. Jorn. "Myr og mo", 1950-1952

Asger O. Jorn. «Myr og mo», 1950-1952

Siri Derkert. Mandolinspelande flicka,1915.

Siri Derkert. Mandolinspelande flicka,1915.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIGVARENDE DISPOSISJONSRETT
AKO Kunststiftelse har gitt Sørlandets Kunstmuseum evigvarende disposisjonsrett over Tangen-samlingen. Til gjengjeld forplikter SKMU seg til å ta vare på samlingen og bruke den aktivt i Kunstsilo.

Avtalen mellom AKO Kunststiftelse og SKMU fastslår at museet til enhver tid bestemmer hvor mange og hvilke verk i Tangen-samlingen som skal stilles ut. Kunstsilo har en minstevisningsplikt, som sikrer at Tangen-samlingen ikke stues bort på et lager, men gjøres tilgjengelig for folk.

Tangen-samlingen åpner ikke bare for spennende utstillinger i Kunstsilo, men også for utlån og dermed innlån av anerkjente kunstverk fra andre museer. Slik bidrar Tangen-samlingen til å skape en større dynamikk og et større mangfold i Kunstsilo.

Se glimt av nyinnkjøpt kunst til Tangen-samlingen på Instagram. Følg @skmu_art eller #tangensamlingen

Les samarbeidsavtalen mellom AKO Kunststiftelse og SKMU

Les en juridisk betraktning av avtalen mellom AKO Kunststiftelse og SKMU

Lars Gunnar Nordström. «Puna-musta sommitelma»

Ernst Mether-Borgström. Serigrafi, signert og datert 70