Ernst Mether-Borgström. Serigrafi, signert og datert 70

Ernst Mether-Borgström. Serigrafi, signert og datert 70