Kunstsilo

Kunstsilo er planlagt som et kunstmuseum av stor betydning for det skandinaviske kunstfeltet og vil få et omfattende geografisk nedslagsfelt.

Mer om

Kunstsilo

Samfunnsoppdraget er omfattende! Kunstsilo skal være et regionalt kraftsentrum for kunsten og kunstnerne i Agder og et museum av nasjonal betydning – som også er internasjonalt synlig.

Les mer om prosjektet