Nabovarsel for Kanalbyen

Nabovarsel for Kanalbyen
Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes

Vedlagt ligger presentasjon som ble presentert til naboer til Kunstsilo.

Presentasjon om Kunstsilo

Informasjon til beboere i Kanalbyen