Sørlandets Kunstmuseum Hva skjer i Kristiansand? Familieverksted hver helg. Alltid noe å finne på.

Om Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) driver museumsvirksomhet innen visuell kunst. Museet forvalter sine kunstsamlinger, i tillegg til å satse på temporære utstillinger med relevans og aktualitet – herunder også samtidskunst. Vi har også et ekstra fokus på kunsthåndverk. 

I 2018 satte SKMU besøksrekord med 44.490 gjester, en økning på 50,9 % fra 2017. Museets drift gjennomføres med 30 medarbeidere (22 årsverk).

SKMU holder i dag til i Skippergata i Kristiansand, men skal flytte til Kunstsilo. Kunstsilo er en nedlagt, prisbelønt kornsilo på Odderøya i Kristiansand som akkurat nå forvandles til et av Nord-Europas mest nyskapende kraftsenter for kunst- og kulturopplevelser.

Les mer om Kunstsilo på kunstsilo.no

Kunstsilo blir altså ikke bare et nytt museum, men et kulturelt kraftsenter integrert i et miljø bestående av Kilden, Kulturskolen, Vest-Agder Museet og kunstnerkolonien på Odderøya.

Kunstsilo skal videreføre satsningen på temporære utstillinger og samtidskunst – og samtidig forvalte og formidle samlingene til Sørlandets Kunstmuseum og Tangen-samlingen, som Nicolai Tangen i 2015 ga SKMU disposisjonsrett over.

Tiden fram mot at Kunstsilo skal stå klart for innflytting blir brukt strategisk til å forberede museet best mulig kunstnerisk og kommersielt.

For ytterligere informasjon ta kontakt med:

Reidar Fuglestad, administrerende direktør ved SKMU / Kunstsilo

Mobil: 48 15 99 00
Epost: reidar@skmu.no

Om Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo

Nyttig informasjon

Bakgrunnen

Bakgrunnen for opprettelsen av SKMU var at Christianssands Billedgalleris samling ble deponert på museet ved opprettelsen i 1995. Siden har SKMU bygd opp sin egen samling av kunst og kunsthåndverk.

Stiftelsen

SKMU Sørlandets Kunstmuseum er en stiftelse. Den ble opprettet i 1995 gjennom et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Christianssands Billedgalleri.

Fremtiden

SKMU er nå inne i en prosess hvor vi planlegger å flytte fra Skippergata og inn i den gamle kornsiloen på Odderøya. Dette på grunn av Tangen-samlingen som er gitt oss, trenger plass og ambisjoner på en høyere skala enn vi har i dag.

Veien videre

I tillegg til museets egen samling har SKMU nylig fått ansvaret for Tangen-samlingen. Dette er den mest betydningsfulle samlingen av nordisk modernistisk kunst i verden, og den vokser fortsatt. Dette gir SKMU fantastiske utviklingsmuligheter. Museet er inne i en meget spennende og viktig utviklingsperiode for å realisere Kunstsilo, noe som innebærer å forvandle et landemerke – den ikoniske kornsiloen – til et kunstmuseum.  Med skyhøye kunstneriske ambisjoner og markedsmessig drakraft skal museet doble antall ansatte, mer enn femdoble sitt besøk og utvide aktivitetsnivået slik at det hele tiden tilbys spennende arrangementer på museet. Kunstsilo er planlagt nøkkelferdig i 2022.

KUNSTSILO skal bli et regionalt kraftsentrum av nasjonal betydning, som også er internasjonalt synlig.

Les mer om Kunstsilo

Organisasjonen

Ansatte og styre

SKMU er strukturert som en stiftelse med et styre og et representantskap i tillegg til de ansatte.

Les mer

Ledige stillinger

Jobb hos oss

SKMU er alltid på jakt etter de beste hodene og hendene. Send oss din søknad, da vel!

Se ledige stillinger