Konserveringstjenester

Vår dyktige malerikonservator tar også oppdrag utenfor museet. Lurer du på om maleriet ditt er i tilfredsstillende stand eller bør det gjøres noe med maleriet? Er det skittent og trenger rens? Har det kanskje fått en skade på lerret eller ramme som bør utbedres på profesjonelt vis? Kunsten din er i de beste hender hos oss. Vår malerikonservator hjelper med:  

  • Tilstandsvurdering av kunstverk
  • Rensing av malerier og rammer
  • Konsolidering av grundering/malinglag
  • Kitting av skader
  • Retusjering
  • Fernissering 

Du får konserveringsrapport med tekst og bilder fra før, under og etter behandling av kunstverket når arbeidet er ferdig. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale og en prisvurdering av tjenesten. 

Mariana Teneva Koeva
Malerikonservator
+47 482 219 89
mariana@skmu.no

Konserveringstjenester
Mariana Teneva Koeva er malerikonservator ved Sørlandets Kunstmuseum.