Konservatortjenester

Vår dyktige konservator tar også oppdrag utenfor museet. Lurer du på om maleriet ditt er i tilfredstillende tilstand, eller bør gjøres noe med? Er det skittent og trenger rens? Har det kanskje fått en skade på lerret eller ramme som bør utbedres på profesjonelt vis? Kunsten din er i de beste hender hos oss. Her er eksempler på hva vi kan hjelpe deg med: 

  • Tilstandsvurdering av kunstverk
  • Rensing av malerier og rammer
  • Konsolidering av grundering/malinglag
  • Kitting av skader
  • Retusjering
  • Fernissering 

Du får med konserveringsrapport med tekst og bilder fra før, under og etter behandling av kunstverket når jobben er gjort. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale og en eventuell prisvurdering av tjenesten. 

Mariana Teneva Koeva

Malerikonservator

+47 482 219 89

mariana@skmu.no

Konservatortjenester
Mariana Teneva Koeva er malerikonservator ved Sørlandets Kunstmuseum.