Styret og representantskap

Styret i Sørlandets Kunstmuseum 2020-2022:

Styreleder Stein Olav Henrichsen
Styremedlem Torunn Ostad
Nestleder Ernst Håkon Jahr
Styremedlem Heidi Sørvig
Styremedlem Stina Skeie
Styremedlem Nicolai Tangen
Styremedlem Arvid Grundekjøn
Styremedlem, ansattes repre. Elisabeth Romberg
Varamedlem Jacob H. Handegard
Varamedlem Terje Næss
Varamedlem Birte Simonsen
Varamedlem Thomas Hestvold
Varamedlem Beate Mjaaland
Varamedlem Christian Jebsen
Varamedlem, ansattes repre. Mirjam Nytun