Styret og representantskap

Styret i Sørlandets Kunstmuseum 2018-2020:

Styreleder Stein Olav Henrichsen
Vest-Agder Fylkeskommune Styremedlem Inger Skeie Hansen
Aust-Agder Fylkeskommune Nestleder Bård Nylund
Kristiansand kommune Styremedlem Heidi Sørvig
Christianssands Billedgalleri Styremedlem Stina Skeie
AKO Kunststiftelse Styremedlem Nicolai Tangen
AKO Kunststiftelse Styremedlem Arvid Grundekjøn
SKMU Styremedlem, ansattes repre. Adriana Ruiz
Vest-Agder Fylkeskommune Varamedlem
Aust-Agder Fylkeskommune Varamedlem Jan Kløvstad
Kristiansand kommune Varamedlem Birte Simonsen
Christianssands Billedgalleri Varamedlem Thomas Hestvold
AKO Kunstiftelse Varamedlem Beate Mjaaland
Kebony AS Varamedlem Christian Jebsen
SKMU Varamedlem, ansattes repre. Else-Brit Kroneberg