Styret og representantskap

Styret i Sørlandets Kunstmuseum 2018-2020:

Styreleder Stein Olav Henrichsen
Vest-Agder Fylkeskommune Styremedlem Inger Skeie Hansen
Aust-Agder Fylkeskommune Nestleder Bård Nylund
Kristiansand kommune Styremedlem Heidi Sørvig
Christianssands Billedgalleri Styremedlem Stina Skeie
AKO Kunststiftelse Styremedlem Nicolai Tangen
AKO Kunststiftelse Styremedlem Arvid Grundekjøn
SKMU Styremedlem, ansattes repre. Adriana Ruiz
Vest-Agder Fylkeskommune Varamedlem
Aust-Agder Fylkeskommune Varamedlem Jan Kløvstad
Kristiansand kommune Varamedlem Birte Simonsen
Christianssands Billedgalleri Varamedlem Thomas Hestvold
AKO Kunstiftelse Varamedlem Beate Mjaaland
Kebony AS Varamedlem Christian Jebsen
SKMU Varamedlem, ansattes repre. Else-Brit Kroneberg

Representantskap SKMU 2016-2018

Det velges nytt rep.skap i løpet av høsten 2018. 

Kristiansand kommune Rep. medlem Tove Christine Welle Haugland
Kristiansand kommune Rep. medlem Stein Tore Sorthe
Vest-Agder Fylkeskommune Rep. medlem Fylkesordfører Terje Damman
Aust-Agder Fylkeskommune Rep. medlem Fylkesordfører Gro Bråten
Christianssands Billedgalleri Rep. medlem Stina Skeie
Kristiansand kommune Varamedlem Steinar B. Andersen
Kristiansand kommune Varamedlem Annelise Aasheim Hornang
Vest-Agder Fylkeskommune, avd. NSK Varamedlem Fylkeskultursjef Anne Tone Hageland
Aust-Agder Fylkeskommune Varamedlem Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand
Christianssands Billedgalleri Varamedlem Erlend Helling-Larsen