Ressurspakker

Ressurspakker

Velkommen til oss!
Undervisningstilbudene på Sørlandets Kunstmuseum er planlagt ut fra utstillingsprogrammet og tilpasset læreplanmål for de ulike alderstrinn.

For at skolene skal få best mulig utbytte av besøket hos oss, utarbeider vi også ressurspakker til noen av  undervisningsoppleggene. Disse inneholder nyttig og forberedende informasjon, samt forslag til etterarbeid på skolen. Ressurspakkene kan vises i klasserommet før besøket.

Her kan du laste ned ressurspakker i form av powerpoint-presentasjoner og/eller pdf-filer.

Den Kulturelle Skolesekken ( DKS )

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og alle landets fylkeskommuner og kommuner. Sørlandets Kunstmuseum er fast leverandør av produksjoner til DKS og får hvert år besøk av flere tusen skoleelever fra Agder. Under kan du laste ned ressurspakken som hører til produksjonen klassen er tildelt.

Last ned ressurspakke til DKS: Optisk kunst

 

Last ned ressurspakke til DKS: På Gjensyn! Fra Katta til Kunstsilo

 

Last ned ressurspakke til DKS:Form og bevegelse

 

Last ned ressurspakke til DKS:Kunstneren Jens

 

Last ned ressurspakke til DKS: Utstillingen HOME

 

Last ned ressurspakke til Årsutstillingen 1-4. trinn

 


Ordinært undervisningtilbud

Her er ressurspakker.

Ressurspakke for minstetrinnet – Gunnar S. Gundersen.

 

Ressurspakke for mellomtrinnet – Gunnar S. Gundersen

 

Ressurspakke for ungdomstrinnet – Gunnar S. Gundersen

 

Ressurspakke for ungdomsskole og VGS – På gjensyn! Fra Katta til Kunstsilo.