Ressurspakker

Ressurspakker

Velkommen til oss!
Undervisningstilbudene på Sørlandets Kunstmuseum er planlagt ut fra utstillingsprogrammet og tilpasset læreplanmål for de ulike alderstrinn.

For at skolene skal få best mulig utbytte av besøket hos oss, utarbeider vi også ressurspakker til noen av  undervisningsoppleggene. Disse inneholder nyttig og forberedende informasjon, samt forslag til etterarbeid på skolen. Ressurspakkene kan vises i klasserommet før besøket.

Her kan du laste ned ressurspakker i form av powerpoint-presentasjoner.

Den Kulturelle Skolesekken ( DKS )

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og alle landets fylkeskommuner og kommuner. Sørlandets Kunstmuseum er fast leverandør av produksjoner til DKS og får hvert år besøk av flere tusen skoleelever fra Agder. Under kan du laste ned ressurspakken som hører til produksjonen klassen er tildelt.

Last ned ressurspakke til DKS:Form og bevegelse

 

Last ned ressurspakke til DKS:Kunstneren Jens


Ordinært undervisningtilbud

Her er ressurspakker knyttet til utstillingen Gunnar S. Gundersen. En banebrytende etterkrigsmodernist.

Last ned ressurspakke for minstetrinnet

 

Last ned ressurspakke for mellomtrinnet

 

Last ned ressurspakke for ungdomstrinnet