Rita Kernn-Larsen. Skitse til The Green Mountain.

Rita Kernn-Larsen (NO 1904-1998). Skitse til The Green Mountain,u.d. AKO Kunststiftelse / Tangen-samlingen ©Rita Kernn-Larsen /BONO 2021 

Rita Kernn-Larsen (NO 1904-1998). Skitse til The Green Mountain,u.d. AKO Kunststiftelse / Tangen-samlingen ©Rita Kernn-Larsen /BONO 2021