Samlingen

Å ha en egen samling av kunstverk er hele essensen i det å være et museum.

Museet

SKMU og vår egen samling

Sørlandets kunstmuseum består av samlingen til Christiansands Billedgalleri, Tangen-samlingen – og vår egen samling.

Les mer

Per Barclay, Kunstsilo, Kristiansand #1, 2017, AKO kunststiftelse Nicolai Tangens-samlingen
Samling

Tangen-samlingen

Den mest betydningsfulle samlingen av nordisk modernistisk kunst i verden vokser fortsatt. Dette gir SKMU fantastiske utviklingsmuligheter og danner grunnlaget for utviklingen av KUNSTSILO.

Les mer

Samling

Christiansands billedgalleri

Samlingen til Christiansands Billedgalleri utgjør starten på hele historien om SKMU. Museet ble stiftet i 1995 for å ta vare på den unike samlingen som ble skjenket Kristiansand.

Les mer

Konservering

Vedlikehold av samlingen

SKMU har et eget konserveringsverksted med en ansatt malerikonservator. Dette er en viktig kompetanse og ressurs for et aktivt museum.

Les mer