Christiansands Billedgalleri

Samlingen til Christiansands Billedgalleri utgjør starten på hele historien om SKMU. Museet ble stiftet i 1995 for å ta vare på den unike samlingen som ble skjenket Kristiansand.

Christiansands Billedgalleri
Amaldus Nilsen, Morgen i Ny-Hellesund, 1881.

Samlingen utgjør kjernen i SKMU Sørlandets Kunstmuseum. Den består av Christianssands Billedgalleri og den kunsten som museet selv har kjøpt inn siden opprettelsen i 1995. Billedgalleriet ble etablert i 1902, av Christianssands Kunstforening (grunnlagt 1881), og ved opprettelsen ble det bestemt at 10 prosent av medlemskontingenten skulle gå til innkjøp av kunst. I 1949 ble billedgalleriet skilt ut som eget rettsubjekt. Det innebærer at samlingen eier seg selv, og ikke kan oppløses, selv om den er tett knyttet opp mot kunstforeningen gjennom felles styre. Samlingen ble i 1995 deponert i SKMU Sørlandets Kunstmuseum, og utgjør dermed en viktig forutsetning for etableringen av museet, men også et kunsthistorisk fundament for de innkjøp som den nye institusjonen selv har foretatt, fra etableringen og frem til i dag.

En sjenerøs gave kom til å danne grunnlaget for samlingen. I 1902 donerte skuespilleren Sigvard Gundersen i sitt eget og sin hustrus navn, skuespillerinnen Laura Gundersen, ti kunstverk til galleriet. Blant verkene var Frits Thaulows «Vinterlandskap” (1888), Oda Krohgs sjarmerende ”Aftenposten” (1887) og Christian Krohgs ”Formaningen”. (1884) Sistnevnte tilhører den såkalte Albertine-syklusen, og er et viktig verk også nasjonalt. Johan Martin Nielssens maleri ”Fra Svinør” (1882) kom til som en gevinst fra Trondhjem kunstforening i 1902, og Morten Müllers maleri ”Landskap. Ørretfiske”(1891) var en gave fra kong Oscar II i 1903. Deretter fortsatte foreningen å kjøpe inn kunst om enn sporadisk, samtidig som den mottok gaver fra ulike hold.

I 1924 og 1926 kjøpte galleriet to landskapsbilder av nasjonalromantikeren Johan Christian Dahl datert henholdsvis 1825 og 1834, og gjennom flere tiår, fra 1910 til innpå 1930-tallet ervervet galleriet en større samling bilder av Olaf Wilhelm Isaachsen fra Kristiansand. Han hadde studert i Paris under Thomas Couture og Gustave Courbet fra 1859 til 1862. Samlingens eneste maleri av Edvard Munch med tittelen ”Portrett av den senere statsadvokat Klemens Stang” ble innkjøpt i 1928 fra Thorvald Stangs dødsbo, mens en testamentarisk gave fra Vilhelm Krags barn i 1933 og flere malerier gitt av kunstnerens egen datter i 1953 sikret samlingen viktige verker av Amaldus Clarin Nielsen, blant andre ”Morgen i Ny -Hellesund”. (1881)

Etter ti år var samlingen opp i 22 katalog-nummer. Etter hvert ble tilveksten større, og den første katalogen fra 1936 inneholdt 172 arbeider, mens en oversikt fra 1949 talte 303 katalognumre. I 1995 var Billedgalleriets samling økt til 883 verker.

I 1934 opprettet den norske ingeniøren Henrik von Zernikow-Loss bosatt i USA ved testamentarisk bestemmelse et legat. Avkastningen av legatets midler skulle gå til kulturformål i byen, blant annet til ”fremme av et kunstmuseum”. Det har spilt en avgjørende rolle for samlingens vekst, og gjennom jevnlige tildelinger gjennom mange år har Billedgalleriet kunnet kjøpe inn tidlige og viktige verker av kunstnere som Kjell Nupen og Leonard Rickhard. Andre navn er Dagfin Kjølsrud, Karsten Jakobsen, Else Marie Jakobsen og Arne Ekeland. Sørlandets Kunstmuseum har selv nytt godt av tildelinger fra legatet.

Christianssands Billedgalleri var en viktig forutsetning for etableringen av Sørlandets Kunstmuseum. Da den nye institusjonen ble etablert i 1995, ble det gjort avtale om langtidsdeponering av samlingen i museet. Tanken var både å gjøre den tilgjengelig for publikum, men også å ivareta den gjennom restaurering og konservering. Samtidig som den skulle kunne danne et grunnlag for forskning på landsdelens egen kunsthistorie. Billedgalleriet utgjør dermed en viktig kjerne i den samlingen som kunstmuseet selv utvikler kontinuerlig gjennom egne innkjøp. Et unntak her er kunsthåndverket, et felt som museet i motsetning til mange andre norske kunstmuseer, er satt til å forvalte. Her må det etableres en samling fra grunnen av, både med arbeider av regionens egne kunsthåndverker, men også gjennom innkjøp av arbeider av nasjonal betydning.

Frank Falch, konservator

Kilder
Kristiansands Kunstforening 1881-1906. Beretning om foreningens virksomhet i dens første 25 år
Kunstværker i Christianssands Kunstforenings faste galleri, 1936 (katalog)
Kunstværker i Christianssands Billedgalleri, 1936-1949 (katalog)
”Til pryd og forøket hygge», Gunvald Opstad, 2006, utgitt av Christianssands kunstforening,
Div. dokumenter vedr. Billedgalleriet