Tangen-samlingen

Nicolai Tangens samling av kunst fra det tjuende århundre er den største og mest omfattende private kolleksjonen av norsk kunst fra perioden 1930 til i dag. Den utvides fortløpende, også med kunstverk fra de andre nordiske landene.

Les mer om Tangen-samlingen på kunstsilo.no

Tangen-samlingen

 

Les mer om Tangen-samlingen på Kunstsilo.no

 

 

 

Den Londonbaserte fondsforvalteren Nicolai Tangen er opprinnelig fra Kristiansand og har lenge hatt en lidenskap for norsk modernistisk kunst – noe som blant annet har resultert i en mastergrad om den tysk-norske kunstneren Rolf Nesch. Gjennom 25 år har Tangen opparbeidet seg en unik samling i internasjonal målestokk. I tillegg til å samle verk av norske kunstnere, har han de senere årene også utvidet samlingen til å gjelde nordisk modernistisk kunst.

Tangen-samlingen til Kristiansand

I 2015 ble Kristiansand kommune tilbudt samlingen av Tangen, som resulterte i starten på det såkalte Kunstsiloprosjektet. For å kunne forvalte Tangen-samlingen på best mulig vis, ble det etablert en stiftelse – AKO Kunstsiftelse- for eierskap av verkene, hvorpå disse skal deponeres til og forvaltes av Sørlandets kunstmuseum (SKMU).

Samlingen inneholder viktige verk av kunstnere som blant andre Gunnar S. Gundersen, Johs. Rian, Reidar Aulie, Anna-Eva Bergman, Rolf Nesch, Henrik Finne, Sigurd Winge, Knut Rumohr, Ludvig Eikaas, Paul Rene Gauguin, Per Kleiva, Sidsel Westbø, Guttorm Guttormsgard, Zdenka Rusova og Ryszard Warsinski.

Samlingen omfatter også viktig norsk grafikk fra samme periode og skulpturer av kunstnere som Aase Texmon Rygh og Arnold Haukeland.


Utvides fra norsk til nordisk

Tangen-samlingen er altså nå utvidet til å ha et nordisk modernistisk perspektiv, og inneholder brede representasjoner av sentrale nordiske kunstnere som få andre museer kan skilte med- som Jakob Weidemann, Aase Texmon Rygh, COBRA-kunstneren Asger Jorn, billedhoggeren Sonja Ferlov Mancoba, svenske Olle Bærtling, for å nevne noen.

Samlingen er i stadig vekst, og det ble kjøpt inn verk for 40 millioner, som ble tilført samlingen i 2017.  Til sammenlikning har Nasjonalmuseet et årlig innkjøpsbudsjett på 10 millioner kroner. Og: Den mest betydningsfulle samlingen av nordisk modernistisk kunst i verden vokser fortsatt. Dette gir SKMU fantastiske muligheter og danner grunnlaget for utviklingen av KUNSTSILO.

Les mer om Kunstsiloprosjektet

 

Knut Forsberg, kunstekspert ved velrenommerte Blomquist Kunsthandel, uttalte allerede i 2015 til Fædrelandsvennen at «Tangensamlingen er å betrakte som den største, bredeste, dypeste og viktigste samlingen i privat eie av norsk kunst fra tidsperioden 1930-1970. Denne kunstgaven er helt unik i norsk sammenheng».

Bestillingsverk og nyskaping KUNSTSILO, KRISTIANSAND

Våren 2017 engasjerte Nicolai Tangen på vegne av AKO Kunststiftelse to markante nordiske kunstnere til å skape nye verk i den gamle kornsiloen i Kristiansand. Norske Per Barclay (f. 1955) og danske Per Bak Jensen (f.1949) fikk frie tøyler i prosessen. I utstillingen Kunstsilo, Kristiansand vistes Per Barclays fotografier som resultat av hans arbeid i siloen.

I tillegg er det også  et kommende bestillingsverk fra fotokunstner Elina Brotherus på trappene.