stART – MED UNGE, FOR UNGE

Hvordan er ungdommens drømmemuseum? Sørlandets Kunstmuseums pilotprosjekt stART handler om å lære hvordan museet blir attraktivt for unge.

stART er en satsing for og med unge, og er del av et langsiktig utviklingsprosjekt frem mot Kunstsilo. Målet er å skape aktiviteter som fenger unge mennesker. Hvordan kan kunst engasjere, og hvilke aktiviteter bidrar til at ungdom oppsøker museet? Dette er spørsmål vi ønsker at unge selv skal svare på.

På Sørlandets Kunstmuseum vil vi skape et kreativt fellesskap på unges egne premisser ved å engasjere unge til å være med og utvikle museets tilbud.

Februar 2020 inviterte vi stART-interesserte unge til kreative timer i utstillingen «Dry Joy» av den finske kunstneren Iiu Susiraja. Deltakerne ble de kjent med hverandre, og fikk en gøy kunstopplevelse utenom det vanlige. Susirajas kunst er absurd, uhøytidelig og direkte og inviterer til en leken og annerledes opplevelse på museet.

Om stART-prosjektet

stARTerne skal aktivt jobbe med og for den aldersgruppen og de sosiale arenaene som de selv er en del av, og skape en plattform for idéutvikling og planlegging av aktiviteter som forholder seg til museet som arena.

Les mer om mål og visjon

Velkommen til Workshops

stARTerne arrangerer åpne workshops hvor unge kan utvikle sine kreative ferdigheter og bli kjent med kunst på nye måter. Følg gjerne med på museets nettsider for kommende arrangementer.

Mer om våre workshops

Innovasjonscamp 2019

stART arrangerte høsten 2019 en innovasjonscamp med kreativ idémyldring der ungdom konkurrerte mot hverandre i grupper. Sammen med vinnerne av campen er vi i gang med utviklingen av aktiviteter basert på idéene deres.
Mer om innovasjonscampen

Inspirasjon

Vi har latt oss inspirere av flere internasjonale museer med lignende prosjekter av og for unge. Se film og les hva andre gjør!

Aktuelle lenker

stART REBUS

stART REBUS gir deg mulighet til å utforske kunst på en interaktiv måte samtidig som du kan konkurrere med andre. Tar du utfordringen?

Trykk her