Om stART-prosjektet

Hva vil gjøre museet attraktivt for deg mellom 15 og 26? Hvordan kan kunst engasjere, og hvilke aktiviteter bidrar til at ungdom oppsøker museet? Dette er spørsmål vi ønsker at unge selv skal svare på.

Om stART-prosjektet

Vi engasjerer stARTere som har lyst til å være med å utvikle museets tilbud frem mot Kunstsilo. Oppgavene er mangfoldige og vi trenger alltid gode rådgivere og referansegrupper i tillegg til at vi ansetter unge produsenter for kortere eller lengre perioder.

I Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo ønsker vi å skape en inkluderende møteplass og et kreativt fellesskap gjennom samspill, læring, entreprenørskap og fordypning på tvers av interesser. Som museum ønsker vi å lære av de unges kultur og forståelse av verden for å kunne formidle kunst på deres premisser. Et mål er at prosjektet bidrar til at et mangfold av ungdom blir aktive brukere av alle regionens kunst- og kulturtilbud. Overordnet prinsipp for arbeidet er at de unge har fullt eierskap til utvikling av sine idéer og at det derfor er åpent hvordan prosjektet vil utfolde seg. Målsetningen er at unge opplever museet som et sted de trives, der de føler seg inkludert og velkommen.

Hva skal til for at du vil føle deg velkommen hos oss? Hvilke opplevelser ønsker du? Send oss gjerne innspill og tips på stARTere@skmu.no eller ta kontakt med prosjektleder i stART Lene Dalgård på lene.dalgaard@skmu.no