Stillingsutlysning: Pedagoger og verkstedsvert

Stillingsutlysning: Pedagoger og verkstedsvert

Vi ønsker å forsterke vårt formidlingsteam utlyser derfor flere stillinger:

  • 40 % Museumspedagog
  • 1 helgestilling som verkstedsvert
  • 5 tilkallingsvikarer

Søknadsfrist: 31. januar 2019

OM STILLINGENE

40% Museumspedagog

Vi søker etter en museumspedagog i 40% stilling til formidlingsavdelingens undervisningsteam. Stillingen er et ettårig vikariat, med mulighet for forlengelse.  Stillingen innebærer utøvende formidling for besøkende skoleelever, barnehagebarn og studenter, som en del av våre produksjoner rettet mot Den kulturelle skolesekken og øvrige undervisningstilbud. Personen vil ha ansvaret for å utvikle produksjoner rettet mot ungdomsskolen og den videregående skolen.

Søker må ha pedagogisk utdannelse eller undervisningserfaring fra ungdomsskolen/VGS. Det er ønskelig med erfaring fra kunstfeltet knyttet til kunstformidling rettet mot barn og unge.

Søker må være god på å kommunisere både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk.

Søker må være fleksibel, tilpasningsdyktig og samarbeidsvillig, samtidig selvstendig og initiativrik. I et utadrettet yrke ønsker vi at søker skal være serviceinnstilt og utadvendt.

Menn oppfordres til å søke.

Helgestilling som verkstedsvert

Vi søker en person til 9% fast stilling som verkstedsvert tilhørende museets verkstedsteam. Stillingen innebærer arbeidstid lørdag og søndag hver tredje helg.

Som verkstedsvert er man en del av formidlingsavdelingens kommersielle tilbud rettet mot barnefamilier, der vi tilbyr kreative og kunstneriske verksteder hver helg. Arbeidsoppgavene innebærer å imøtekomme familier og tilrettelegge for en gøy og lærerik opplevelse for hele familien.

Det er ønskelig med kunstfaglig utdanning, som kan bidra til å utvikle våre verkstedstilbud.

Søker må være god til å kommunisere både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk.

Søker må være fleksibel, tilpasningsdyktig, evne å samarbeide i team, samtidig selvstendig og initiativrik. I et utadrettet yrke ønsker vi at søker skal være serviceinnstilt og utadvendt.

Studenter oppfordres til å søke.

5 tilkallingsvikarer

Vi søker etter omvisere, pedagoger og verkstedsverter. Stillingene innebærer varierte arbeidstider, og søkere må innstille seg på både dag- og kveldsarbeid, samt helger og ferier.

Som en del av vårt formidlingsteam vil man delta i planlegging og gjennomføring av formidlingsarbeid i museet, i form av omvisninger, verksteder, arrangementer og prosjekter av forskjellig karakter. Det kan også bli aktuelt med formidlingsarbeid utover institusjonen, som regionale skoleturneer og vandreutstillinger, i regi av SKMU.

Det er ønskelig med erfaring fra kunstfeltet knyttet til kunstformidling rettet mot barn og unge, voksne og målrettet publikumsarbeid.

Søker må være god på å kommunisere både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk.

Søker må være fleksibel, tilpasningsdyktig og samarbeidsvillig, samtidig selvstendig og initiativrik. I et utadrettet yrke ønsker vi at søker skal være serviceinnstilt og utadvendt.

Studenter oppfordres til å søke.

VI TILBYR

  • Et godt arbeidsmiljø
  • Grundig opplæring
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
  • Faglig utvikling
  • Lønn etter avtale

Send inn søknad til anja@skmu.no.  Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til samtale.

Ved spørsmål kontakt Teamleder Formidling Kristine Kolloen Nilsen, tlf.: 922 36 063.