Til deg som har kjøpt billetter til arrangement etter 1. februar

Til deg som har kjøpt billetter til arrangement etter 1. februar

Til deg som har kjøpt billett til arrangementer etter 1. februar.

Budsjettvedtaket i Kristiansand kommunes bystyre om ikke å bevilge 4,5 MNOK i økt driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum for 2022, får dessverre store konsekvenser for publikumstilbudet og driften. Vi må redusere åpningstidene, kutte aktiviteter og arrangement, redusere antall medarbeidere og kutte i driftskostnader. Alle arrangementer fra og med 1. februar 2022 avlyses. Vi kommer tilbake med informasjon om åpningstider og dager så snart det er klart.

Dette kom brått på oss – og deg. Det beklager vi på det sterkeste.

Dersom du har kjøpt billett(er) til ett arrangement som vi dessverre må avlyse, vil du få refundert billetten din (automatisk) dersom du kjøpte billettene på nett. Dersom du har kjøpt og betalt billettene i vår skranke, kontakter vi deg slik at vi kan refundere beløpet. Hvis du ikke hører i fra oss innen rimelig tid må du kontakte oss på post@skmu.no.

Vi beklager arbeidet dette måtte medføre.