Ernst.Mether-Borgström.Punaista.punaisella.Red.on.red.1961

KONKRET! Ny skjønnhet i finsk modernisme. Sørlandets Kunstmuseum. Tangen-samlingen. Ernst.Mether-Borgström.Punaista.punaisella.Red.on.red.1961