Joseph St. Amand, portrett av dr Wennesland, 1964

Joseph St. Amand, portrett av dr Wennesland, 1964