Andre aktuelle utstillinger.

12.jan - 02.jun 2019

Ser du tegninga?

Hva er en tegning og på hvilke måter kan vi tegne? Hvorfor tegner vi og hva bruker vi tegninger til?

Kjøp billetter