Asger Oluf Jorn. Tolitikuja. 1945. Oil on canvas

11 Nordiske. Kunstnere fra Tangen-samlingen er en utstilling som åpner 25.mai på SKMU Sørlandets Kunstmuseum. Utstillingen tar for seg et lite utvalg kunstnere fra Tangen-samlingen, som består av nordisk modernisme og samtidskunst.

Asger Oluf Jorn
Tolitikuja
1945
Oil on canvas